Проект "Научи се да караш ски"

Проект "Научи се да караш ски"

Проект "Научи се да караш ски"

147 ОУ „Йордан Радичков” взе участие в проект „Научи се да караш ски“ в периода 06-09.02.2024 г. В него се квлючиха 29 ученика от 1-4 клас. Обученията се проведоха във Витоша. Учениците бяха съпроводени от четирима ръководители – Розалина Занева, Юлия Чобанова, Даниела Костадинова и Кристина Костадинова.