Новини

Информация за свободните места за ученици

Във връзка с утвърдения план-прием за учебната 2021/2022 г. и в изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката в 147 ОУ "Йордан Радичков" има свободни 17 места за 1 клас.

Научи повече

План-прием 1 клас 2021-2022 г.

Заповед за определяне на план-прием за 1 клас за учебната 2021-2022 година

Научи повече


Стартиране на проект

На 19.01.2021 г. стартира проект " Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

Научи повече

Подаване на заявления за 1 клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Научи повече